WIPELOT ENDÜSTRİYEL IoT VE RTLS SİSTEMLERİ

Wipelot Endüstriyel IoT ve RTLS Sistemleri, tek bir platform üzerinden ve kurulacak tek bir alt yapıyla sahadan anlık veri toplama ihtiyaçlarının tümüne cevap veren bütünleşik bir gerçek zamanlı veri toplama sistemidir. Farklı lokasyonlardaki sahaların tek merkezden izlenebilmesine ve yönetilebilmesine imkan sağlar. Aktif Radyo Frekanslı Tanıma (RFID), Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemleri (RTLS) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri üzerine geliştirilmiştir. Endüstriyel ve zorlu çalışma ortamlarına uygundur. İşletmelere iş süreçlerinin iyileştirilmesi, anlık takip, raporlama, iş güvenliği ve verimlilik avantajları sağlar.

Maden, inşaat, sanayi, havacılık sektörleri başta olmak üzere otomotiv, çimento, denizcilik, enerji, gıda, metal ve tekstil gibi farklı sektörlere çözüm sunan Wipelot Endüstriyel IoT ve RTLS Sistemleri dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de sektöründe öncü kurumlar tarafından tercih edilmektedir. Wipelot Endüstriyel IoT ve RTLS Sistemleri, bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında - tesislerinde süreçlerin iyileştirilmesi, üretimin daha verimli planlanması, ekipmanların, iş makinalarının ve stokların izlenmesi gibi kritik iş süreçleri için yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir. Donanım ve yazılımların; tasarım, araştırma-geliştirme ve üretim süreçleri Türkiye'de gerçekleştirilmektedir.

WIPELOT IoT ÜRÜN AİLESİ

Wipelot RTLS konum belirleme çözümleri, bina içi veya açık - yeraltı maden sahaları, şantiye, apron ve benzeri özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemidir.

Wipelot ISG, maden ocakları ve tersaneler gibi iş güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli ortamlarda çalışanların durumlarını anlık olarak izleyen ve konum bazlı uyarı vererek acil durumlara müdahale sürelerini kısaltan çözümler sunmaktadır.

Wipelot SafeZone forkliftler, iş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı geofence sistemidir.

Wipelot OTX kablosuz ölçüm çözümleri ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri, üretim ve tüketim sayaçları değerlerini anlık olarak ölçüp değerlendiren uyarı sistemidir. Çalışma ortamlarında riskli durumların oluşmasını engellemek, enerji kullanımını optimize ederek yüksek tasarruf sağlamak amaçlarıyla kullanılmaktadır.