Lojistik ve tedarik zincirinde RTLS çözümleri

Lojistik ve tedarik zinciri dünyası, her geçen gün karmaşık hale gelirken, intralojistik operasyonların mühendislik alanında ihtiyaç duyulan çözümler arasında Real-Time Location Systems (RTLS) artık belirgin bir rol oynamaya başladı. Özellikle limanlar ve depolar gibi dinamik ortamlarda, envanter yönetimi ve operasyonel süreçlerin etkin bir şekilde takip edilmesi günümüzün teknolojik zorlukları arasında önemli yere sahip.

Limanlardaki lojistik süreçler, küresel ticaretin büyük sorumluluğunu üstlenirken, RTLS teknolojileri operasyonel verimlilik açısından artık bir çözüm konumunda. Konteynerlerin liman içindeki anlık takibi, stok seviyelerinin optimize edilmesi ve operasyonel süreçlerin detaylı analizi, lojistikteki verimlilik çabalarına somut çözümler getiriyor. Bu bağlamda, RTLS'nin lojistik endüstrisine entegrasyonu, mühendislerinin gözünden bir teknolojik ihtiyaç.

Diğer yandan depo ve lojistik alanında uygulanan RTLS teknolojisi; varlık takibi, tedarik zinciri yönetimi, çalışan güvenliği ve müşteri deneyimi gibi kritik alanlarda sağladığı gerçek zamanlı görünürlük, otomasyon ve optimizasyon ile iş dünyasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu teknoloji, şirketlerin RTLS'yi benimsemesi ve operasyonlarına entegre etmesiyle birlikte, verimlilik artışı, maliyet düşüşü ve üretkenlikte gelişme gibi bir dizi avantajı beraberinde getirmektedir.


RTLS'nin Genel Çalışma Prensibi ve Pazar Büyüme Tahmini


RTLS limanlardaki ve depolardaki karmaşık lojistik süreçlerini yöneten, analiz eden, çalışma güvenliği ve verimliliğini de sağlayan bir teknoloji olarak endüstride ön plana çıkmaktadır. Kısaca RTLS, genellikle bir ağ içinde bulunan etiketler veya sensörler aracılığıyla nesnelerin gerçek zamanlı konumunu belirler. Bu etiketler, genellikle kapalı alanlarda UWB, BT veya Wi-Fi gibi teknolojileri büyük ölçekli açık sahalarda da GPS, UWB gibi teknolojileri kullanarak personel, ekipman ve diğer tüm varlıkların konum bilgilerini bir merkezi veri tabanına iletilir. (RTLS hakkında detaylı bilgi için yazımıza göz atabilirsiniz)

Geçmiş yılların analizlerine baktığımızda, Real-Time Location Systems (RTLS) pazarının lojistik endüstrisi de dahil olmak üzere tüm sektörlerde önümüzdeki on yıl içinde %24'e yakın bir oranla genişleyeceğini ve pazar değerinin 2032 yılında yaklaşık 37 milyar dolara yaklaşacağını gösteriyor.


Asıl soru: Neden?


RTLS Çözümlerinin Lojistik Verimliliğine Etkisi


Depo ve lojistik operasyonlarında RTLS teknolojilerine olan talebin hızla artmasının temel nedeni, süreçlerin akıllı ve izlenebilir hale gelmesidir. Bu gelişme, insan hatalarının azalması, maliyetlerin düşmesi, üretkenliğin artması ve iş gücünün etkin kullanımı gibi avantajlar sunar. Konteynerlerin, paletlerin anlık takibi, depo envanterinin daha etkin yönetimi ve operasyonel süreçlerin hızlandırılması gibi faktörler, lojistik yöneticilerine önemli kazançlar sağlar. Ayrıca, lojistik operasyonlarında yoğun trafik ve ekipman hareketliliği düşünüldüğünde, RTLS'in hassas konum belirleme özellikleri çarpışmaları önleyen ve iş güvenliğini artıran çözümleri de beraberinde getirir. Bu durum, operasyonların daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.


RTLS İle Stok Yönetimi ve Depo Analitiği


RTLS, endüstride stok yönetimi ve tedarik zinciri operasyonlarında önemli bir rol oynayan ve verimliliği ile çalışma güvenliğini artıran bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. RTLS'nin depolarda entegre edilen bir dizi sistemle kullanılması, bütünsel ve uygulanabilir analizler yapma yeteneği sağlar ve kaynak kullanımını maksimize eder. Operasyon süreçlerinin her aşamasını izlenebilir ve görünür kılmak, kullanıcı dostu RTLS yazılım platformları sayesinde akış analizlerini incelemek ve optimize etmek, şirketlere müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı sağlarken, envanter yönetimini optimize etme, hata oranlarını düşürme ve genel operasyonel verimliliği artırma konusunda önemli faydalar sunar.


1. Gerçek Zamanlı Envanter Takibi

RTLS, depo içindeki ürünleri anlık olarak takip etme yeteneği ile envanter yönetimini optimize eder. Bu, stok seviyelerinin doğru ve güncel tutulmasına olanak tanır.

2. Hata Oranlarının Azaltılması

RTLS'nin hassas konum belirleme özellikleri, manuel müdahalelerin ve insan hatalarının azaltılmasına yardımcı olur. Yanlış yerleştirme veya envanter kaybı gibi hataların önüne geçer.

3. Operasyonel Verimlilikte Artış

RTLS sayesinde envanterin gerçek zamanlı izlenmesi, operasyonel süreçlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Malzeme hareketliliği ve lojistik operasyonlar daha düzenli hale gelir.

4. Tedarik Zinciri Şeffaflığı

RTLS, tedarik zinciri içindeki tüm aşamaları izleme yeteneği ile daha fazla transparanlık sağlar. Tedarik zinciri üzerindeki her adım gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.

5. Stok Yönetiminde Maliyet Düşüşü

Hesaplanan envanter ve düşük hata oranları, stok maliyetlerinde düşüşe neden olur. Aynı zamanda malzeme kaybını önleyerek bütçeye olumlu katkıda bulunu

Lotus RTLS Software - WIPELOT
Lotus RTLS Software - WIPELOT


Akış Analitiği ile Optimize Edilmiş İşletim Süreçleri


Görünürlük ve izlenebilirlik eksikliği, intralojistik operasyonlarında öngörülemez operasyon verimliliği ve çalışan güvenliğinde artış ihtiyacını beraberinde getirir. Özellikle UWB altyapısına sahip RTLS teknolojisi, varlıkların yüksek hassasiyetli konum bilgileri ile performanslarını izleyebilir. Aynı zamanda dinamik ısı haritaları ve ayak izleri verilerini kullanarak veri zincirindeki eksik parçaları birleştirir. Bu sayede, anormal akış analizi, akış optimizasyonu, iş yükü tahmini, iş gücü optimizasyonu gibi görev ve süreçleri akış analizi yazılımı aracılığıyla görselleştirir ve tüm lojistik operasyonları tek bir platformda yönetmeyi mümkün kılar. RTLS verilerinin WMS ile eşleştirilmesi, bu veriler ile görevlerin görselleştirilmesi, derin seviye ERP veri entegrasyonları, yapay zekâ destekli görev dağılımları ve simülasyonlar gibi dijital ikiz uygulamaları RTLS teknolojileri sayesinde artık daha da erişilebilir hale gelmiştir.

Warehouse Analytics - WIPELOT
Warehouse Analytics - WIPELOT


Depo ve Tedarik Zinciri Yönetiminde RTLS tabanlı Yapay Zekâ


Günümüzde depo ve tedarik zinciri yönetimi, karmaşıklığı ve hızıyla sürekli evrim geçiren bir alan haline gelmiştir. Bu evrimin bir sonucu olarak, işletmeler, çeşitli sistemlerden gelen gerçek zamanlı verileri etkin bir şekilde yönetme ve analiz etme ihtiyacı duymaktadır. Bu noktada, RTLS tabanlı yapay zekâ teknolojisi, depo operasyonlarını daha verimli hale getirme ve süreçleri daha iyi yönetme konusunda önemli rol oynamaya başlamış, depo ve tedarik zinciri yönetimi, yapay zekânın entegrasyonu ile daha hızlı, verimli ve öngörülebilir bir hal almıştır.

Şimdi, RTLS tabanlı yapay zekânın sağladığı faydaları hızlıca göz atalım.

  • Veri Entegrasyonu ve Analizi: RTLS, WMS ve ERP gibi farklı sistemlerden gelen verilerin depo analitik platformunda toplanması, bütünsel analiz için güçlü bir temel oluşturur.
  • Yapay zekâ Algoritmaları ile Bütünsel Analiz: Yapay zekâ algoritmalarının uygulanması, geçmişe dönük ve gerçek zamanlı spagetti diyagramlar oluşturarak verileri görsel olarak analiz etmeyi sağlar.
  • Ekipman ve Bölge Kullanımı Raporları: Yapay zekâ kullanımı, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla ekipman ve bölge kullanımı hakkında raporlar ve öneriler oluşturur.
  • Çeşitli Rol ve Görevlere Uyarlanmış Performans Göstergeleri: Her bir rol için farklı hesaplanmış temel performans göstergeleri gösterimi, bireysel rollerdeki performansı doğru bir şekilde değerlendirmeyi sağlar.
  • İş Yükü Tahmini ve Optimal Ekipman/Personel Belirleme: Yapay zekâ, beklenen operasyonlar için iş yükünü tahmin eder ve uygun optimum ekipman ve personel sayısını belirleyerek en iyi sonucu elde etmeye yönelik stratejiler sunar.


Warehouse Diagram
Warehouse Diagram

Günümüz lojistik endüstrisi, verimliliği artırmak ve süreçleri daha etkili hale getirmek için yeni teknolojilere olan talebi sürekli olarak artırmaktadır. Wipelot'un sunduğu RTLS tabanlı çözümler, bu endüstriye önemli bir katkı sağlamaktadır. Görünürlük ve izlenebilirlikteki eksiklikleri ortadan kaldırarak, depo operasyonlarından tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yelpazede süreçleri optimize etmek mümkün hale gelmektedir. RTLS teknolojisinin getirdiği yüksek hassasiyetli izleme, akıllı analizler ve çeşitli operasyonel avantajlar, lojistik işletmelerin rekabet avantajını artırmalarına imkân sunmaya devam ediyor.

Wipelot olarak, lojistik operasyonlarınızı dijital dönüşümle geleceğe taşımanıza yardımcı oluyor, iş süreçleriniz için en uygun çözümleri sunuyor ve sizinle iletişime geçerek tesisinizin ihtiyaçlarına özel çözümlerimizi keşfetmenizi sağlıyoruz. Bu sayede, lojistik operasyonlarınızı daha etkili hale getirebilir ve iş süreçlerinizde verimliliği artırabilirsiniz.

Diğer Bloglar

Daha Güvenli Bir İş Yeri İçin Varlık Tanımlama ve Koruma Sistemleri

Varlık tanımlama çeşitli taşınabilir veya sabit varlık kategorilerinin yönetimini kapsar, ...

Devamı

Neden şirketler akıllı depo teknolojisine ihtiyaç duyuyor?

Depolar uzun bir süre operasyonun manuel olarak yürütüldüğü, çağın gereklerini karşılayam ...

Devamı

RTLS - Gerçek Zamanlı Konumlandırma Sistemleri Nedir?

RTLS olarak da ifade edilen Gerçek Zamanlı Konum Sistemleri, modern teknolojinin bir öğen ...

Devamı

Yeni Nesil Forklift Güvenlik Sistemi: Safezone EDGE

Safezone EDGE Forklift Güvenlik Sistemi, geleneksel güvenlik sistemlerinin ötesine geçere ...

Devamı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al Onaylıyorum
ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Eğer çerezlerin kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler tam olarak nedir?

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, belirli bir süre için web sitesi ile ilgili bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Günümüz web sitelerinin bir çoğu çerez kullanır. Çerezler ,bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde kullandığınız internet tarayıcısı tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir. Çerezlerin genellikle istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur.

Çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, o tarama oturumunun sonunda otomatik olarak hemen silinirler. Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

• İnternet sitesinin çalışabilirliğini ve kullanıcı ara yüzü performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• İnternet Sitesini ve portalı iyileştirmek, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
• İnternet Sitemizin, ziyaretçilerimizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan çerezler

Kimlik doğrulama çerezleri : Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Analitik çerezler : Internet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.