Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Ulusal Standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli mal ve hizmetler üretmek,
 • Firma imajını devamlı yükseltmek,
 • Tüm personelin eğitilmesi ile sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite ve verimliliği artırarak şirketimizin karlılığını sağlamak,
 • Çalışanların mutluluğunu sağlamak,
 • Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize sunmak,
 • Ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamakÇevre Politikamız

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
 • Çevre yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesi ve tüm süreçlerdeki verimliliğin artırılması için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir çevre yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmek,
 • Tüm birimlerimizde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve tüketimini azaltıcı önlemler almak, yüksek karbon salınımına etki edecek olaylardan kaçınmak,
 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek, sürdürülebilir çevre eğitimi konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları ve müşterileriyle iş birliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,