İş süreçlerini dijitalleştirerek yatırımların dönüşünü hızlandırıyor

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme (RTLS), Radyo Frekansı Tanıma (RFID) ve makinaların birbiriyle haberleşmesi anlamına gelen M2M (machine to machine) çözümleri sunduklarını söyleyen Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rıfat Ok. “İş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak yatırımların geri dönüş hızını arttırıyor, personel ve ekipman yönetimini iyileştiriyor ve iş ortamını daha güvenli hale getiriyoruz” dedi. Havaalanları, madenler, şantiyeler ve üretim tesislerinde Wipelot markalı endüstriyel IoT sistemleriyle öne çıktıklarını söyleyen Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rıfat Ok, Ayın Röportajı bölümünün bu ayki konuğu oldu.

Endüstri 4.0 tüm dünyanın hızlandığı yeni üretim devrimi. Önde gelen bir marka olarak Endüstri 4.0 vizyonunuzu öğrenebilir miyiz?

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olarak, 2005 yılından bu yana dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real Time Location System – Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Indentification – Radyo Frekanslı Tanıma), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimi yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde 100 yerli ürünler üretiyor ve iştiraklerimizle birlikte 25 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Wipelot ile üretilen verilerin değerlendirilip anlamlandırılarak firmalar için çok daha yüksek katma değerli hale getirilmesi hedefiyle 2019 yılında bir yapay zeka (AI) şirketine ortak olduk. Resolution AI adlı yeni yapay zeka şirketimiz, IoT sistemlerini daha akıllı hale getirerek operasyonel verimliliğin ve güvenliğin artırılması konusunda uzman.

Türkiye’de kendi sektörümüzde attığımız adımlardan ve sunduğumuz hizmetlerden emin şekilde yol almaya devam ediyor: aynı zamanda bir dünya markası olma hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Endüstri 4.0 kapsamında endüstriye yönelik ne tür çözümler ve hizmetler sunuyorsunuz?

Okyanus Teknoloji olarak dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Şirketimizin lokomotifi konumundaki Wipelot markamızla global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız ve iş güvenliği sağlıyoruz ve Türk sanayisinin dünyayla yarışabilmesi için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz.

Gerçek zamanlı izleme teknolojileri sistemimiz Wipelot’u, Aktif Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden faydalanarak gerçekleştirilen, endüstriyel ve zorlu çalışma ortamlarına uygun Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemleri (RTLS) ve Özel Kablosuz Veri Aktarım Ağ Altyapısı olarak tanımlamak mümkün. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de sektöründe öncü kurumların tercihi olan Wipelot ile ihtiyaç duyulan her sektörde ileri teknoloji çözümler üreterek kurumlara birçok avantaj sunuyoruz. Özellikle havaalanları, madenler, şantiyeler ve üretim tesislerinde Wipelot markalı endüstriyel IoT sistemlerimizle öne çıkıyoruz.

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme (RTLS), Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve makinaların birbiriyle haberleşmesi anlamına gelen M2M (machine to machine) çözümleri sunan Wipelot, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak yatırımların geri dönüş hızını arttırıyor, personel ve ekipman yönetimini iyileştiriyor ve iş ortamını daha güvenli hale getiriyor. Otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinde veri ölçüm analizine kadar ekonomik ve pratik kablosuz çözümler sunan Wipelot, tüm varlıkların ve varlıkların durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda önemli bir eksiği tamamlıyor.

Ayrıca konum temelli süreçlerdeki olası zaman kayıplarını tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Wipelot RTLS, Wipelot ISG, Wipelot OTX olarak dört ana başlık altında kendi bünyemizde ürettiğimiz farklı donanım ve yazılımlara sahip 200’e yakın çözüm ve ürünümüz bulunuyor. Yani bir bakıma her sektörün kendi ihtiyaçlarına kokta atışı ile cevap veriyoruz diyebiliriz. Bina içi veya özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemi olan Wipelot RTLS, varlıkların ne zaman, nerede ve ne kadar süre bulunduğunu anlık olarak raporluyor. Wipelot RTLS; personel takip sistemi, demirbaş takip sistemi, stok takip sistemi, üretim takip sistemi, mamul ve yarı mamul takip sistemi gibi çözümler sunuyor. Kablosuz ölçümlemeleri ile anlık olarak ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçüp değerlendiren Wipelot OTX ürünümüz ise gerekli durumlarda uyarı veren sistemiyle çalışma ortamlarındaki riskli durumların oluşmasını engelliyor. Enerji üretiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi de sağlayan Wipelot OTX, bu optimizasyon ile yüksek tasarruf olanağı tanıyor.

Madencilik sektörü özelinde IoT çözümlerinizi paylaşır mısınız? Nasıl çalışıyor? İş kazalarının önlenmesine nasıl katkı sağlıyor?

Türkiye’nin ilk ve tek kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan Wipelot ISG, maden ocakları ve tersaneler gibi iş güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli ortamlarda çalışanların durumlarından anlık olarak haberdar olabilmek ve müdahale sürelerini kısaltabilmek için çözüm getirdiğimiz bir ürünümüz. İş ortamlarının ve çevrenin zarar görmesini engelleyen Wipelot ISG, çalışma ortamının genel güvenliğini sağlıyor. Çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabilen ve 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen bu Wipelot sistemimizle işgücü ve zaman kaybını da önlüyoruz. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ürünümüz de iş makinası ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot, personel yaka kartı ürünüyle maden ocakları gibi zorlu ve riskli çalışma ortamlarında görev yapan personellerin yerlerinin sürekli izlenmesi, durumlarının algılanması ve ortamda meydana gelebilecek birçok olumsuz durumun önüne geçilesini sağlıyor. Kaza durumunda işçinin bulunduğu bölgeyi merkeze bildirerek işçiye müdahale süresinin kısalmasını ve çalışma ortamını tekrar güvenilir hale getirmeyi sağlayan Wipelot, ham petrol ve doğal gaz sektörü için kritik öneme sahip olan iş ortamının nem, sıcaklık, gaz gibi değerlerinin artması veya azalması durumunda olayı anlık olarak bildiriyor. Acil durum anında işçi yoklaması da yapan Wipelot, personel yaka kartı ürününün sahip olduğu acil durum butonu ile öne çıkıyor. Çalışanın konum ve acil durum bilgilerini toplayarak merkeze gönderen personel yaka kartı ürünü, üzerinde bulunan yardım çağrı butonuyla acil durum bilgisini, hareketsizlik algılama donanımı ile dehareketsizlik, düşme ve konum bilgilerini yine anlık olarak topluyor.

Sunduğunuz yeraltı maden sinyalizasyon sisteminin görevi nedir?

İş güvenliği açısından iş ortamının ve çalışanların anlık takibinin büyük önem arz ettiği madencilik sektöründe ve yeraltı tesislerinde Wipelot teknolojimiz sıklıkla tercih ediliyor. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot, yeraltı çalışma ortamlarının daha güvenli olmasına imkan tanıyor ve kilometrelerce karelik büyüklükteki alanlarda güvenle çalışabilme olanağı sunuyor. Aktif Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden faydalanarak geliştirdiğimiz gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot ile iş süreçlerini ve ortamlarında anlık takip olanağı sunuyoruz.

Forklift/iş makinası izleme sistemi nasıl çalışıyor? Tesisteki verimliliğin artmasını nasıl sağlıyor?

Wipelot ile sahadan alınan gerçek zamanlı veri üzerinde analizler gerçekleştirerek personelleri, araçları, iş makinalarını, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, nem, gaz ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ediyoruz. Aslında işletmelerde görünmeyeni görünür hale getiriyoruz diyebiliriz. Böylece verimlilik artışı ve yüksek iş güvenliği sağlarken kaza anlarında ilgili birimlere uyarı sinyali gönderilmesini de mümkün hale getiriyoruz. Wipelot ile firmalar; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, takip, raporlama ve verimlilik avantajları sağlayarak ekstra rekabet gücü elde ediyor. İş makinası izleme sistemi denildiğinde konum belirleme çözümleri sunan Wipelot RTLS’in araç takip sistemi devreye giriyor. Bu uzmanlık gerektiren prosesi en basit haliyle anlatmak gerekirse söz konusu araca bir vericiyi yerleştiriyor ve kurulan sistem ile aracın ne zaman nerede olduğu ve o alanda ne kadar süre kaldığı gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ise iş makinası ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Bize son dönemlerde endüstriyel alanda gerçekleştirdiğiniz bir projenin içeriği, sağladığınız faydaları anlatır mısınız?

Okyanus Teknoloji olarak, 2005’ten bu yana endüstriyel IoT anlanında üretim yapan ilk teknoloji şirketiyiz ve bugüne kadar pek çok farklı sektörden çok sayıda firmaya hizmet sunarak ihtiyaçlarına cevap verdik. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız, artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile öne çıkıyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektörün önde gelen firma ve kurumlarına yüksek katma değer sunuyoruz.

Siber güvenlik risklerine karşı endüstriyel tesisler nasıl bir yapılanma içinde olmalı? Sizin çözümünüz, bu alandaki yazılımlara nasıl entegre oluyor?

Wipelot sistemimizin kendine ait olan protokolü ile toplanan verinin, 128 bit AES şifreli olarak yine aynı protokol üzerinden taşınıyor. Bu şekilde veri güvenliği sağlamış oluyoruz. Firmaların lokalinde bulunan sunuculara iletilen veriler bu şekilde taşınırken, bulut ortamındaki bir sunucuya iletilmesi durumunda ise bilgilerin aktarılmasını ekstra lisans ile sağlıyoruz.

Türkiye Sanayinin Dijital Dönüşümünü hızlıca gerçekleştirmek adına neler yapmalı?

Dünya genelinde yaşanan fabrikaların dijitalleşme süreçleri elbette Türkiye’de de yoğun olarak hissediliyor. Çağı yakalamak isteyen büyük firmalar ve KOBİ’ler, üretim süreçlerini dijitalleştirerek sektör ve tüketici beklentilerini maksimum düzeyde karşılamak için çalışıyor. Fabrikaların dijitalleşmesiyle birlikte yeni ihtiyaçlarda doğuyor. Artık üretici firmalar iş yapış süreçlerinde ürünlerini, araçlarını ya da çalışanlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenin avantajlarını daha hızlı fark ediyor diyebiliriz. Dünyaya paralel olarak Türkiye’nin de bu gelişmelerin gerisinde kalmayacağına ve teknolojik gelişmelerin ışığında yol alacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda endüstriyel IoT’nin pek çok farklı sektörde çok daha etkin olarak kullanılacağını öngörüyoruz.

Aynı zamanda dijital dönüşüm ile ilgili her türlü teknolojiyi geliştirmenin Ar-Ge faaliyetlerine yeterli kaynak ayırmadan mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle her yıl ciromuzun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında Türkiye merkezli IoT üretici sıralamasında da 4. Sırada yer aldık. 2017 yılında Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’nin 48. Tasarım Merkezi olduk. 2016 yılında da TOBB tarafından belirlenen “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması” arasındaydık.

2020 yılı iş gündeminizde neler var?

Şirketimiz hali hazırda 25 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ciromuzu her yıl ikiye katlama hedefiyle yol alıyoruz. ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

2020 yılı yeni ürün modellerimiz üzerine yoğunlaştığımız bir yıl olacak. 2020 için hedef pazarlarımız arasında Güney Afrika ve Afrika kıtasındaki diğer önemli ülkeleri de aldık. Bunun yanı sıra Kuzey Avrupa ülkelerinde de büyümeyi hedefliyoruz.

ST Endüstri 4.0 Dergisi Sayfa 28,29,30 / 01.04.2020

Diğer Haberler

Wipelot, AHK Türkiye Üyeleri Arasında

Dünya çapında bir endüstriyel IoT teknoloji şirketi olan, yerel ve global endüstride varl ...

Devamı

IDC Endüstri 4.0 2016 - Yılın En İyi IoT Projesi Ödülü

IDC Endüstri 4.0 2016'da Eczacıbaşı Esan A.Ş.’de kullanılmakta olan Yer Altı Akıllı Maden ...

Devamı

Sosyal Mesafe İçin Uyarı Teknolojisi

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik önlemlerden biri ...

Devamı

Vestel’ e RFID Journal 2023’ ten ikincilik ödülü

Vestel ile birlikte yürüttüğümüz projemiz, RFID Journal 2023’te "Üretimde En İyi RFID/IoT ...

Devamı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al Onaylıyorum
ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Eğer çerezlerin kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler tam olarak nedir?

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, belirli bir süre için web sitesi ile ilgili bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Günümüz web sitelerinin bir çoğu çerez kullanır. Çerezler ,bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde kullandığınız internet tarayıcısı tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir. Çerezlerin genellikle istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur.

Çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, o tarama oturumunun sonunda otomatik olarak hemen silinirler. Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

• İnternet sitesinin çalışabilirliğini ve kullanıcı ara yüzü performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• İnternet Sitesini ve portalı iyileştirmek, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
• İnternet Sitemizin, ziyaretçilerimizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan çerezler

Kimlik doğrulama çerezleri : Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Analitik çerezler : Internet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.