Ölçüm Cihazları

Ortamdaki değerleri toplayan ve ileten birimdir.Normal cihazlardan farklı olarak RS485/RS232 portunu kullanır.

Ortamdan sıcaklık-nem,ışık,gaz,gürültü,toz bilgilerini toplayan ve ileten birimdir. Opsiyonel olarak ortam bilgilerinin dışında, ortamdaki etiketli diğer mobil varlıkların bilgilerini de toplar. Bu sayede diğer varlıkların açık alanlardaki konumlarını da kayıt altına alır.

Ortamdan sıcaklık-nem-ışık bilgilerini toplayan ve ileten birimdir. Opsiyonel olarak ortam bilgilerinin dışında, ortamdaki etiketli diğer mobil varlıkların bilgilerini de toplar. Bu sayede diğer varlıkların açık alanlardaki konumlarını da kayıt altına alır.