Komponent Atölyesi ve Takımhane RFID Otomasyon Sistemi

Komponent Atölyesi ve Takımhane RFID Otomasyon Sistemi

Bu sistem ile komponent atölyeleri ve takımhane operasyonlarındaki

 Malzeme giriş çıkış – check in / check out,

 Stok – Sayım,

 Kalibrasyon,

 Yer Kontrol,

süreçlerinde yaşanan problemlerin çözümlenmesi, verimliliğin arttırılması ve iş gücü kayıplarının azaltılması sağlanır.

 RFID etiket takılı ekipmanların sisteme kayıt işlemleri

 Stok sayım işlemleri

 Yer kontrolü işlemleri

 Kalibrasyon işlemleri

 Mobil giriş -çıkış işlemleri

 Yer, kalibrasyon kontrol raporları

 Bankoda otomatik ekipman check in - check out işlemleri

 Merkez sistemlerle entegrasyon sağlanır.