Sağlık Sektöründe Kablosuz Çözümler

Sağlık Sektöründe Kablosuz Çözümler

Yenidoğan güvenliği ve takibi Sağlık personeli iş güvenliği ve takibi Hasta güvenliği ve takibi
Wipelot RTLS sistemi, Anne bebek eşleme özelliği, alarm yönetimi ve acil durum yardım isteme fonksiyonları ile yeni doğan ve anne güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Sağlık personelinin sağlık tesisi içerisindeki anlık konumunu izleyerek, personel güvenliğini sağlayabilir, taşıdıkları fonksiyonel elektronik kimlik kartları ile acil durum taleplerine hızlı müdahale edebilir, görev atama ve bilgilendirme fonksiyonları ile hastane iş akışlarını iyileştirebilirsiniz. Wipelot Hasta güvenliği ve takibi sistemi ile hastalarınıza daha hızlı hizmet ve daha fazla güvenlik sağlayabilirsiniz. Özellikle riskli özel durumu olan hastaların veya tüm hastaların doğru zamanda doğru yerde olduğunu, personele özel alanlara girmediği izlenebilir. Düşme tespiti, hareket algılama, hareketsizlik izleme ve yardım çağrısı özellikleri ile sistem ihtiyaç duyan hastalara daha hızlı ve daha etkili tıbbi müdahale sağlanmasına destek olur. Tesis ve alarm kuralları sisteme entegre edilerek ile hasta güvenliği sağlanır, istenmeyen durumların önüne geçilmesi sağlanır.


Sağlık ekipmanı takibi ve yönetimi Yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri hasta – sağlık personeli ve ekipman takibi Ambulans ekipman ve durum yönetimi
Wipelot Ekipman Takip sistemi; hızlıca ekipman yerlerinin tespitini, doğru ve etkin kullanımını sağlayarak kritik hastane ekipmanların verimliliği arttırır. Ekipmanların kullanım durumlarının anlık ve geçmişe dönük tespiti ile yeterli ekipman sayıları belirlenebilir, hırsızlık ve benzeri kötü niyetli durumların ve mali kayıpların önüne geçilebilir. Wipelot RTLS sistemi, bakım ve rehabilitasyon gereksinimi olan kişilerin yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerindeki konum ve durumlarını izleyerek hizmet kalitesinin ve güvenliğin arttırılmasına yardımcı olur. Ambulans içerisindeki acil durum ekipmanlarının mevcut ve kullanılabilir olduğunu izleyebilirsiniz. Ekipman kaybı ve çalınmalarının önüne geçebilir , depolardan ekipman giriş çıkışlarını otomatik hale getirebilirsiniz, bakım süreçlerini yönetebilir ve iyileştirebilirsiniz.