Çimento Sektöründe Kablosuz Çözümler

Çimento Sektöründe Kablosuz Çözümler

Wipelot ISG, kırıcı, fırın, siklon kulesi, soğutma, klinker stokholü, değirmen bölgelerinde, torbalama ve silobas tankerlere dolum aşamalarında kullanılan iş güvenliği sistemidir. Olası bir tehlike veya kaza anında, hareketsizlik, darbe veya düşme algılanır, alarm sistemi devreye girer, İşçinin yeri belirlenerek acil duruma hızla müdahale edilebilmesi sağlanır. İşçi, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabilmektedir.

 Siklon kulesinde ve diğer bölgelerde işçilerin kat geçişlerini tespit edebilir.

 Yoğun toz ve titreşim ortamında çalışabilir.

Wipelot RTLS, tesis içerisinde mamül/yarı mamül/ekipman vb. varlıkların takibini sağlar, üretim süreçlerinin değerlendirilmesine ve mevcut sistemlerle entegre olarak süreçlerin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Wipelot OTX Ölçüm Sistemi, gaz çıkışının olduğu veya sıcaklık, gaz, toz, nem vb. ortam parametrelerinin ölçülmesi gerektiği noktalarda kablosuz ölçüm yapar. Anlık ve ortalama değerlere göre gerekli durumlarda uyarı vererek istenmeyen durumların engellenmesi için kullanılır.