Yeni Nesil Forklift Güvenlik Sistemi: Safezone EDGE

Depo ve endüstri tesislerinin dinamik ortamında, bilindiği üzere, forklift güvenlik sistemleri kritik bir öneme sahiptir. Geleneksel forklift güvenlik sistemleri uzun bir süredir risk azaltmada temel bir rol oynamıştır. Ancak, endüstrilerin teknolojik olarak gelişmesi, personel ve ekipman sayısının artması, operasyon sürelerinin kısalmış olması gibi faktörlerle birlikte, iş güvenliği her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Bu durum, geleneksel forklift güvenliği sistemlerinin zaman içinde bazı verimlilik sınırlamalarını ortaya çıkarmış ve endüstrileri daha etkili, verimli ve güvenli teknoloji arayışına yönlendirmiştir.


Geleneksel forklift güvenlik sistemlerinin geliştirmekte zorlandığı başlıca konular

1. Yanlış uyarılar ve uzun süreli yavaşlatmalar

Yanlış uyarılar ve uzun süren araç yavaşlatmaları, forklift çarpışma uyarı sistemlerinin çevresel faktörleri yanlış değerlendirmesi veya çeşitli sebeplerden ötürü (sinyal yoğunluğu vb.) sistemi yanıltıcı anlık veriler alması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum, operasyonların düzgün ilerleyememesine, süreçlerin aksamasına, zaman kaybına ve personellerin iş güvenliği teknolojilerine olan güveninin azalmasına neden olmaktadır.

2. Yan yana hareket eden forkliftlerin tehlike olarak algılaması

Yan yana geçen, birlikte yan yana hareket eden forkliftlerin veya yaya yolunda yürüyen bir personelin sistem tarafından tehlike olarak algılanması, çoğu forklift çarpışma uyarı sistemlerinin bu durumu doğru bir şekilde tespit edememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum iş süreçlerinin aksamalarına, operasyonel verimliliğin düşmesine ve forkliftlerin gereksiz yavaşlamasına neden olur. Operatörlerin bu tür yanlış uyarılara sürekli olarak maruz kalması, bir süre sonra bu uyarıları ciddiye almamasına sebep olabilir. Bu durum personellerin tesisteki iş güvenliği sistemlerine olan güvenin azalmasına ve çalışma ortamlarındaki güvenlik risklerinin artmasına neden olabilir.

3. Yüksek hassasiyet isteyen firmaların karşılaştığı temel zorluklar

Çoğu forklift çarpışma uyarı sistemlerinin sınırlı altyapı teknolojisi, sistemin bir engeli veya tehlikeyi yeterince önceden tespit edememesine neden olabilir. Ayrıca, yüksek hassasiyet isteyen firmaların tesis büyüklüğü ile doğru orantılı yüksek maliyet sorunları sebebiyle ihtiyaçlarına uygun olmayan bir sistemi tercih etmek zorunda kalması, istenen verimliliğin elde edilmesini zorlaştıracaktır. Sınırlı tespit mesafesi ve yetersiz hassasiyet, iş yerinde güvenlik riskini artırabilir ve operasyonel verimliliği düşürebilir. Forklift operatörleri, sistemin tehlikeli durumları yeterince önceden algılamaması nedeniyle beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirler. Bu da operasyonel verimliliğin azalmasına ve yüksek maliyetli maddi ve istenmeyen hukuki sonuçlara sebep olabilir.

CEVAP: Safezone EDGE

Endüstrilerdeki forklift güvenliği sistemlerinin beraberinde getirdiği bu tür zorluklara çözüm sunan Safezone EDGE Forklift Çarpışma Uyarı Sistemi, forkliftlerin vazgeçilmez olduğu ancak iş güvenliği çözümlerinden kaynaklı verimlilik düşüşlerinin de arttığı bir dünyada işletmelere yenilikçi bir çözüm sunar. UWB tabanlı teknolojisi ile iş makineleri, yayalar ve ekipmanlar arasındaki potansiyel kazaları önceden önleme amacı taşıyan bu sistem, çarpışma uyarı sistemleri arasında artık farklı bir konumda.

Safezone EDGE, diğer sistemler gibi temelde altyapıya ihtiyaç duymayan ve tak-çalıştır teknolojisiyle öne çıkan bir çarpışma uyarı sistemidir. RTLS altyapısına gerek duymadan, “peer to peer” çalışan bu sistem en önemli özelliği, gelişmiş algoritması ve UWB altyapısı sayesinde forkliftlerin bağıl hızlarını, yönlerini ve birbirlerine olan mesafelerini yüksek doğrulukla algılayarak açısal olarak yaklaşma yönlerini hesaplayabilmesidir. Bu sayede Safezone EDGE, herhangi bir açıdan forkliftlerin birbirlerine tehlikeli yaklaşmalarını diğer forklift güvenliği sistemlerinden daha hassas bir şekilde tespit edebilir.

Aynı zamanda, forklift etrafında özelleştirilebilir sanal uyarı mesafeleri ile, mevcut RTLS altyapılı sistemlerin sağladığı hassasiyet seviyesinde çalışma olanağı sunar. Bu özelleştirilebilen mesafe ayarları özellikle yan yana hareket eden forklift ve yayalar için verimli çalışma ortamları sağlar. Bu sayede geleneksel çarpışma uyarı sistemlerine göre %100'e kadar artan verimlilik sunan Safezone EDGE, işletmelere daha hızlı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama konusunda önemli bir fayda sunar.

Beklentileri karşılayan inovatif çözümler

Safezone EDGE, geleneksel forklift güvenliği konseptlerine getirdiği fark yaratan çözümleriyle diğer sistemlerden ayrılmaktadır. Wipelot'un endüstri lideri deneyimleri, güçlü AR-GE çalışmalarıyla müşteri beklentilerini ürünlere başarılı bir şekilde entegre eden vizyonu ve sürekli olarak geliştirilen sistem algoritmaları, iş güvenliği standartlarından ödün vermeden daha yüksek verimlilik sunan, üst düzey hassasiyet ve düşük gecikme süresine sahip konum belirleme teknolojisi olan Safezone EDGE'i ortaya çıkarmıştır.

Dinamik Uzaklaşma Algılama

Safezone EDGE’in dinamik uzaklaşma algılama özelliği, gereksiz ve uzun süreli forklift yavaşlatmalarına bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Tehlikeli bir şekilde birbirine yaklaşan forkliftleri yavaşlatan sistem, forkliftlerin bağıl hızlarını ve hareket yönlerini hesaplayarak gerektiğinde yavaşlatmayı sonlandırır. Bu özellik, geleneksel forklift güvenlik sistemlerinden farklı olarak gereksiz uzun süreli yavaşlamaların önüne geçerek operasyonel verimliliği korur.

Sıralı Takip

Safezone EDGE'nin sıralı takip özelliği, arka arkaya hareket eden forkliftlerin gereksiz yavaşlamalar yüzünden azalan operasyonel verimliliği için geliştirilmiştir. Bu özellik, tehlikeli yaklaşma veya mesafe ihlalleri olmadığında gereksiz yavaşlamaları önleyerek, birçok forkliftin sıralı şekilde rahatlıkla ilerlemesini sağlar, iş güvenliğinden ödün vermeden intralojistik operasyonlarının verimliliği artırır.

Paralel Hareket İmkânı

Geleneksel forklift güvenlik sistemlerinde, araçların yan yana hareket etmesi genellikle tehlikeli yaklaşma olarak değerlendirilir ve alarm senaryoları uygulanır. Safezone EDGE'in algoritması, araçların birbirlerine yaklaşmasını algılayarak önce yavaşlatır. Daha sonra bağıl hızlarını ve istikamet yönlerini hesaplayarak forkliftlerin istenirse 50 cm'ye kadar yan yana birlikte ilerlemesine izin verir. Bu özellik, paralel sürüşlerin gerektirdiği ancak kaza riski olmayan intralojistik operasyonlarında veya bariyer ile ayrılmış yaya yolunda yürüyen personellerden kaynaklanan gereksiz yavaşlatmaları önleyerek operasyonel verimliliği artırır.

90° Yaklaşma Algılama

Safezone EDGE, raf, koridor sonu, kavşak gibi engellerin arkasından birbirine 90 derece açıyla yaklaşan iki aracın potansiyel tehlikelerini algılar, uyarı verir ve araçları otomatik olarak yavaşlatır. Bu özellik, diğer çarpışma uyarı sistemlerinde bulunabilir ancak kapalı devre RTLS sistemi mantığına dayanan Safezone EDGE, bağıl hız hesaplama algoritması sayesinde yüksek hassasiyeti sayesinde 90 derece yaklaşımlar veya kör nokta uyarıları için ek bir cihaza ihtiyaç duymaz. Bu sistem, iş güvenliğini artırırken aynı zamanda diğer forklift güvenlik sistemlerine göre daha uygun maliyetler sunar.

Gelişmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi

Kör noktalardan kaynaklanan forklift kazaları, tesis içindeki yaralanmaların ve yüksek hasarlı forklift kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alır. Kalın beton duvarlar, geniş sütunlar ve tesisteki bölgeleri birbirinden ayıran ve sinyal iletimini zorlaştıran yapılar, forklift çarpışma önleme sistemlerini zorlayan koşullar arasında öne çıkar. Safezone EDGE, ek bir cihaz gerektirmeksizin potansiyel tehlikeleri önceden tahmin etmek, uyarılar vermek ve araçları yavaşlatmak için Wipelot tarafından geliştirilen özel bir algoritma kullanır. Bu sistem, beton bloklar ve duvarlar gibi engellerin arkasındaki iki aracın olası kaza riskini tespit ederek, veri iletişiminin zorlaştığı ortamlarda bile operasyonel güvenliğin uygun maliyetli bir şekilde korunmasını sağlar.

Çarpma Algılama

Safezone EDGE'deki çarpma sensörü, bir çarpışma gerçekleştiğinde forklifti durdurur veya kaplumbağa moduna geçirir. Sistem, yetkili personelin kartını tanıtarak ve onayını almadan aracı normale döndürmez. Yetkili kişinin onayı alındıktan sonra araç tekrar normal hızında kullanılabilir. Cihazın dahili belleği sayesinde meydana gelen darbeler kaydedilir ve daha sonra incelenebilir.

AGV’ler için mesafe uyarı sistemi

Safezone EDGE, sadece forkliftlerle sınırlı olmamakla birlikte gelişmiş depolarda kullanılan AGV'ler için de etkili bir güvenlik sağlamaktadır. Özel olarak tasarlanan batarya destekli AGV mobil etiketleri, forklift ve yaya personellerin AGV'lere tehlikeli yaklaşmaları durumunda operatör ve yayaları görsel, işitsel ve titreşimli uyarılarla bilgilendirerek olası çarpışmaların hızlı bir şekilde engellenmesini sağlar.

Safezone EDGE Forklift Güvenlik Sistemi, geleneksel güvenlik sistemlerinin ötesine geçerek endüstriye yenilikçi bir çözüm sunar. Safezone EDGE, çarpışma önleme, etkili mesafe yönetimi ve ileri düzey risk tespiti gibi zorluklara proaktif bir şekilde yaklaşarak depo güvenlik standartlarını önemli ölçüde artırır. Sistemin gelişmiş özellikleri, sadece iş kazalarını azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda operasyonel verimliliği artırır. İyileştirilmiş üretkenlik, azaltılmış iş durma süreleri ve daha güvenli bir çalışma ortamı endüstriye fayda sağlar. Safezone EDGE'in mevcut iş akışlarına sorunsuz entegre olma yeteneği ve maliyet etkin yaklaşımı, onu modern depoların gelişen ihtiyaçlarını karşılayan ileri düşünen bir güvenlik çözümü olarak konumlandırır.

Diğer Bloglar

RF parmak izi nedir ve ne işe yarar?

RF parmak izi, cihazların kimlik doğrulama, güvenlik ve hassas konum tespiti gibi alanlar ...

Devamı

2021’de Gerçek Zamanlı Operasyonlar

Gerçek zamanlı operasyon sistemleri, sanayi ve imalat endüstrilerinin yanı sıra bulut sis ...

Devamı

Petrokimya Endüstrisine En Uygun RTLS Sistemi – EAGLEEYE

RTLS teknolojisi, petrokimya endüstrisinde güvenliği ve verimliliği artırır. Gerçek zaman ...

Devamı

RFID Nedir?

Radyo Frekansı Tanımlama olarak da bilinen RFID, silikon bir çip ve kablosuz iletişim olu ...

Devamı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al Onaylıyorum
ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Eğer çerezlerin kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler tam olarak nedir?

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, belirli bir süre için web sitesi ile ilgili bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Günümüz web sitelerinin bir çoğu çerez kullanır. Çerezler ,bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde kullandığınız internet tarayıcısı tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir. Çerezlerin genellikle istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur.

Çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, o tarama oturumunun sonunda otomatik olarak hemen silinirler. Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

• İnternet sitesinin çalışabilirliğini ve kullanıcı ara yüzü performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• İnternet Sitesini ve portalı iyileştirmek, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
• İnternet Sitemizin, ziyaretçilerimizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan çerezler

Kimlik doğrulama çerezleri : Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Analitik çerezler : Internet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.