Çevre Politikası

Wipelot Teknoloji Sanayi A.Ş. “Kapalı – Açık Alan Konum Belirleme Sistemleri, Personel İş Güvenliği Takip Sistemleri, Ortam Ölçüm (Nem, Gaz, Isık) RFID Sistemleri Donanım Tasarım, Üretimi İle Sistem Yazılım Tasarım, Araştırma, Geliştirme Ve Satış Hizmetleri” kapsamında, aşağıda belirtilen başlıkları kendisine çevre politikası edinmeyi uygun bulmuştur.

  • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
  • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
  • Çevre yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesi ve tüm süreçlerdeki verimliliğin artırılması için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir çevre yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmek,
  • Tüm birimlerimizde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
  • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve tüketimini azaltıcı önlemler almak, yüksek karbon salınımına etki edecek olaylardan kaçınmak,
  • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek, sürdürülebilir çevre eğitimi konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları ve müşterileriyle iş birliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,

Çevre Politikamızdır.