Wipelot BLOG

Otomotiv Endüstrisinde RTLS Teknolojisi

Bu makale, dijital teknolojilerin, özellikle de RFID ve RTLS'nin otomotiv endüstrisinin üretim süreçlerindeki dönüştürücü rolünü vurgulamaktadır. Bu teknolojiler, manuel süreçlerin azaltılması ve otomasyonun geliştirilmesindeki kritik zorlukları ele almaktadır.

RTLS’in Karbon Ayak İzini Azaltmadaki Rolü

Günümüzün hızla değişen endüstriyel ortamında, şirketler operasyonel verimliliği artırmak, güvenliği sağlamak ve sıkı çevresel düzenlemelere uymak için giderek artan bir baskı altındadır. Peki neden şirketler emisyonları azaltacak teknolojilere ihtiyaç duyar ve bu teknolojiler karbon ayak izini azaltmada ne tür faydalar sağlar?

Lojistik ve tedarik zincirinde RTLS çözümleri

Günümüzde depo ve tedarik zinciri yönetimi, karmaşıklığı ve hızıyla sürekli evrim geçiren bir alan haline gelmiştir. Bu evrimin bir sonucu olarak, işletmeler, çeşitli sistemlerden gelen gerçek zamanlı verileri etkin bir şekilde yönetme ve analiz etme ihtiyacı duymaktadır. Bu noktada, RTLS tabanlı yapay zekâ teknolojisi sayesinde operasyonlar, yapay zekânın entegrasyonu ile daha hızlı, verimli ve öngörülebilir bir hal almıştır.

RF parmak izi nedir ve ne işe yarar?

RF parmak izi, cihazların kimlik doğrulama, güvenlik ve hassas konum tespiti gibi alanlarda kullanılır. RF parmak izi oluşturmak için ise, bir cihazın benzersiz kimliklendirme parametreleri, cihazın RF sinyalleriyle ilişkili olan bir dizi özelliğe dayanır.

Yeni Nesil Forklift Güvenlik Sistemi: Safezone EDGE

Safezone EDGE Forklift Güvenlik Sistemi, geleneksel güvenlik sistemlerinin ötesine geçerek endüstriye yenilikçi bir çözüm sunar. Safezone EDGE, çarpışma önleme, etkili mesafe yönetimi ve ileri düzey risk tespiti gibi zorluklara proaktif bir şekilde yaklaşarak depo güvenlik standartlarını önemli ölçüde artırır. İyileştirilmiş üretkenlik, azaltılmış iş durma süreleri ve daha güvenli bir çalışma ortamı endüstriye fayda sağlar.

Petrokimya Endüstrisine En Uygun RTLS Sistemi – EAGLEEYE

RTLS teknolojisi, petrokimya endüstrisinde güvenliği ve verimliliği artırır. Gerçek zamanlı konum takibi, tehlikeli bölgelerin izlenmesi ve verimli ekipman yönetimi sağlar. Cisco ve Wipelot tarafından geliştirilen EagleEye, zorlu endüstriyel koşullar için sağlam bir RTLS çözümüdür.

Limanlarda konteyner takibi ile verimliliği artırın

Küresel ticaretin hızla büyümesi, liman operasyonlarını giderek karmaşık hale getirirken, konteynerlerin limanlarda doğru bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi, lojistik şirketleri, nakliyeciler ve liman otoriteleri için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dünya morfolojisi gereği mal ticaretinin yüzde 80’inden fazlası deniz taşımacılığı yolu ile taşınmaktadır. Deniz taşımacılığı, uluslararası ticareti ve küreselleşmeyi destekleyici bir fonksiyondur. Limanlar artık sadece deniz taşımacılığı için değil tüm tedarik zinciri içinde önemli rol oynamaktadır.

Gerçek zamanlı yarı mamul ve stok takip sistemi

Fabrika ve depo alanları karmaşık bir yapıya sahip olabilmektedir. Bu karmaşık yapının da olumsuz pek çok getirisi vardır. Yarı mamul stoklarının her zaman kayıtlı göründükleri yerde bulunmaması, düzensizlik sebebiyle zaman ve iş kayıplarının ortaya çıkması gibi birçok sebep sıralanabilir.

Neden şirketler akıllı depo teknolojisine ihtiyaç duyuyor?

Depolar uzun bir süre operasyonun manuel olarak yürütüldüğü, çağın gereklerini karşılayamadığı ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu bir yer olmuştur. Ta ki endüstri 4.0 devrimine kadar… Bu yeni Endüstri 4.0 çağı; üretim, depo ve dağıtım merkezlerine otomatikleştirilen bir iş gücü getirdi. Günümüzde, modern tedarik zinciri içindeki temel iş süreçlerini evrimleştiren bu dijital dönüşümler, şirketlerin tedarik zinciri yönetiminde temel faktörlerden biri haline geldi.

Madenlerde trafik yönetimi ve sinyalizasyon sistemi neden bu kadar önemli?

Wipelot Sinyalizasyon Sistemi, maden içindeki trafik optimizasyonu ile yakıt maliyetlerinin azaltılmasında önemli derecede katkı sağlar. Kilometrelerce uzunluktaki maden tünellerinde, başta hafriyat kamyonları olmak üzere ağırlığı onlarca tonu bulan tam dolu ağır vasıtaların hareket kabiliyetlerini kısıtlamadan ilerlemesine olanak sağlar. Bu da yakıt tasarrufunda %5’e kadar ve yer yüzüne cevher çıkarımında %8’ e kadar artış sağlar.

Forklift Kazaları İçin Geliştirilen Çarpışma Uyarı Sistemi SAFEZONE

Wipelot, forkliftlerin çalışabileceği tüm alanlarda mümkün olan en yüksek iş güvenliğini sağlamak amacıyla UWB teknolojisinden yararlanarak eksiksiz bir çarpışma ve uyarı sistemi olan Safezone ürün serisini geliştirmiştir. Safezone ailesi, her forklift ortamı birbirinden benzersiz olduğundan, tüm ihtiyaçları kapsayabilecek, çalışma ortamı, personel ve ekipman yapılarını göz önünde bulunduran azami esnekliğe sahip bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

RFID teknolojisi nedir ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında nasıl kullanılır?

RFID, Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (AIDC) olarak adlandırılan bir teknoloji grubunun üyesidir. Kullanım geçmişi ikinci dünya savaşına kadar uzansa da ilk modern RFID patent çalışması 1973 yılında yapılmıştır. Temel olarak kullanım amacı, nesneleri tanımak, bunlarla ilgili veri toplamak ve bu verileri ilgili yazılım sistemleriyle paylaşmaktır.

Endüstriyel Dünyanın Yalnız Çalışanları

İster ofis ister büyük üretim tesisi olsun, iş yerlerinde güvenlik her şeyden önce gelir. Özellikle endüstriyel üretim alanlarında, madenlerde, şantiyelerde personeller, kendi güvenliği kadar meslektaşlarının da güvenliğini önemsemek durumundadırlar. Personeller bir ekip olarak çalıştığı gibi, yalnız çalışan görevli sayısı da oldukça fazladır. Bir oteldeki temizlik görevlisinden, madenlerdeki veya şantiyelerdeki işçilere kadar uzanan geniş bir meslek skalasında yalnız çalışan kişiler vardır.

RTLS - Gerçek Zamanlı Konumlandırma Sistemleri Nedir?

RTLS olarak da ifade edilen Gerçek Zamanlı Konum Sistemleri, modern teknolojinin bir öğenin veya kişinin konumunu gerçek zamanlı olarak belirlemesine olanak tanır. RTLS mutlaka tek bir teknoloji parçasını ifade etmek zorunda değildir, aksine çeşitli sistemlerin entegrasyonu yoluyla gerçekleştirilebilecek bir girişimdir. Endüstriyel ortamlarda varlıkları izlemek ve yönetmek için yaygın biçimde kullanılır.

Daha Güvenli Bir İş Yeri İçin Varlık Tanımlama ve Koruma Sistemleri

Varlık tanımlama çeşitli taşınabilir veya sabit varlık kategorilerinin yönetimini kapsar, kapsamlı bir takip sisteminin entegre edilmesini zorunlu kılar. İş yeri güvenliği yazılımları ve çözümleri, varlık tanımlama ve takip sistemlerinden büyük ölçüde yararlanır; bu durumun sebebi, varlık tanımlamanın, bir işletmenin zaruri ekipmanını izlemesi için kritik bir adım oluşturmasıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, işletme varlıklarınız yanlış veya çift etiketlenirse, bu durum birden fazla risk yolu oluşturur. Bu riskler, uyum komplikasyonlarını, önleyici bakıma yönelik olasılıkları minimuma indirmeyi ve genel olarak varlıklarınızın güvenliğinden taviz vermeyi içerir. Bu durum, işletmenizin hem fiziksel varlıkları hem de insan varlıkları için varlık tanımlamaya yönelik en iyi uygulamaları sağlamasını zorunlu kılar.

IoT Neden Endüstriyel İşleyişin Geleceğidir?

Dijital devrim tüm dünyayı ele geçirirken, IoT olarak da bilinen Nesnelerin İnterneti tüm sektörlerin gündeminde ön sırada yer aldı; esasen, tüm profesyoneller için her şeyden önce yabancı bir konu olan, şimdi ise bütün bir işlevsellikler alanının başı olarak kabul edilen bu kavramın en birincil olanı Endüstriyel Nesnelerin İnterneti veya IIoT olmaktadır. Küresel IoT harcamalarının yaklaşık yarısı, endüstriyle ilgili hizmetler, ulaşım amaçları ve parçalı imalat için gerçekleştirilir. IIoT tipik olarak enstrümantasyon ve bağlı sensörler gibi cihazların farklı türdeki makine ve süreçlere endüstriyel uygulamasını ifade eder. Küresel endüstriyel IoT pazarı 900 milyar doların üzerine çıkarken, giderek daha fazla şirket iş girişimleri için veya operasyonlarını geliştirmek ve optimize etmek için IoT çözümlerine yöneliyor.

Kablosuz Sensör Teknolojisi 101: Bilmeniz Gereken Her Şey

Kablosuz Sensör Ağları, sıcaklık, ses, titreşim, basınç, hareket, kirleticiler ve farklı konumlar gibi ölçüler dahil olmak üzere belirli bir konumun fiziksel ve çevresel koşullarını izlemede iş birliği yapması amaçlanan sensörleri kullanan, mekansal olarak dağıtılmış otonom cihazlardan oluşur. Bu cihazlar birbirleriyle kablosuz bağlantı vasıtasıyla iletişim kurarlar.

RFID Nedir?

Radyo Frekansı Tanımlama olarak da bilinen RFID, silikon bir çip ve kablosuz iletişim oluşturan bir okuyucudan oluşan otomatik bir takip sistemidir. RFID etiketleri, nesne bilgisi gibi Elektronik Ürün Kodu (EPC) almak, kaydetmek ve iletmek için programlanabilir. Dijital veriler, RFID süreçleri aracılığıyla, radyo dalgası okuyucuları tarafından yakalanacak akıllı etiketlere veya etiketlere kodlanır.

2021’de Gerçek Zamanlı Operasyonlar

Gerçek zamanlı operasyon sistemleri, sanayi ve imalat endüstrilerinin yanı sıra bulut sistemlerini giderek artan şekilde uygulayan tüm sektörlerde bir standart olma yolunda hızla ilerliyor. RTOS, çeşitli dış koşullara kendine özel yanıt süresi açısından bilgi işlemle ilgili farklı işletim sistemlerinden ayrılır. Standart işletim sistemi, örneklere yumuşak bir gerçek zamanlı yanıt sunarken, RTOS'un görevlerin etkin bir şekilde tamamlanmasını garanti edebilen belirleyici ve hızlı bir tepki sağladığı bilinmektedir.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al Onaylıyorum
ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Eğer çerezlerin kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler tam olarak nedir?

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, belirli bir süre için web sitesi ile ilgili bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Günümüz web sitelerinin bir çoğu çerez kullanır. Çerezler ,bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde kullandığınız internet tarayıcısı tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir. Çerezlerin genellikle istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur.

Çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, o tarama oturumunun sonunda otomatik olarak hemen silinirler. Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

• İnternet sitesinin çalışabilirliğini ve kullanıcı ara yüzü performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• İnternet Sitesini ve portalı iyileştirmek, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
• İnternet Sitemizin, ziyaretçilerimizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan çerezler

Kimlik doğrulama çerezleri : Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Analitik çerezler : Internet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.