Wipelot Nedir?

WIPELOT Nedir?

WIPELOT ürün ailesi, otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinden veri ölçüm ve analizine kadar ekonomik, pratik kablosuz çözümler sunar.

WIPELOT OTX Otomasyon çözümleri ile anlık olarak ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık vb. bilgileri ölçülerek değerlendirilmektedir.

WIPELOT RTLS Konum belirleme çözümleri ile bina içi veya özel bölgelerde personel ve / veya ekipmanların konumları doğru olarak belirlenip, değerlendirilip dönemsel analizler yapılmaktadır.

WIPELOT ISG İş güvenliği alanında riskli ve tehlikeli ortamlarda çalışmak zorunda olan kişilerin durumlarından anlık olarak haberdar olabilme ve müdahale sürelerini kısaltma adına sektörel çözümler sunmaktadır.

WIPELOT ürün ailesi sağlıktan turizme, güvenlikten sanayiye kadar çok çeşitli alanlarda değerli sonuçlar üretmekte ve iş süreçlerine olumlu faydalar sağlamaktadır.

WIPELOT ÜRÜNLERİNİN FAYDALARI

  1. Çalışma ortamınızın güvenliğini ve kontrolünü sağlar.
  2. Kaza geçiren işçinin bulunduğu bölgeyi bildirir ve işçiye müdahale süresini kısaltır. Çalışma ortamını emniyetli ve güvenli hale getirir.
  3. İşgücü ve zaman kaybını önler.
  4. Acil durum anında işçi yoklaması yapar.
  5. Çalışma ortamının nem, sıcaklık, gaz vb. değerlerin artması veya azalması durumunda olayı sorumlulara bildirir.
  6. İş ortamının ve çevrenin zarar görmesini engeller.
  7. İşçinin çalışma anında durumunu gözetim altında tutar.
  8. İşçi/ekipmanın hangi bölgede, ne kadar süre çalıştığını belirler ve işçi performans değerlendirmelerinde kullanılacak verileri toplar.

WIPELOT İLE İŞ SÜREÇLERİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN !

EKONOMİKTİR

ANAHTAR TESLİMİDİR

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZDİR

GERÇEK ZAMANLIDIR

KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLEBİLİRRFID - Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama)

Genel Bakış

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi (RFID), kablosuz olarak haberleşme yeteneği olan bir silikon yonga ve bir okuyucudan oluşan otomatik tanımlama sistemidir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Veri transferi silikon yonga ve okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan sağlanmaktadır.

Sistem Nasıl Çalışır?

Okuyucunun yaydığı Radyo frekans dalgalar, RFID etiket üzerindeki antene ulaşmakta ve silikon yongadaki yazılımı harekete geçirmektedir. Silikon yonga da içerisinde bulunan bilgileri kendi yaydığı radyo frekansın üzerine bindirerek okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da gelen radyo frekansındaki bilgileri seçerek dijital veri haline dönüştürmektedir.

Pasif RFID Etiket

Pil kullanmayan RFID etiketidir. Pasif etiketler gereksinim duyduğu gücü okuyucudan sağlar ve silikon yonganın çalışması için gereksinim duyduğu gücü edinir. Okuyucu kapsama alanında bulunan etiketlerin bilgilerini sorgular. Etiket ise sinyalden elde edilen enerjiyi kullanarak, okuyucuya göndermesi gereken bilgiyi ileterek işlevini yerine getirir. Pasif etiketlerin maliyetleri aktif etiketlere oranla daha düşüktür. Düşük değerli malzemelerin takibini yapmak veya yakın mesafeden okuma yapılabilecek uygulamalar için daha uygundur. En yaygın kullanımı bulunan etiketler şunlardır; düşük frekans (LF) 125–134 KHz, yüksek frekans (HF) 13.56 MHz, ultra yüksek frekans (UHF) 860–960 MHz.

Yarı Aktif Etiket

Okuyucudan gönderilen sinyalleri pasif RFID etiket gibi alan, fakat sinyal gönderirken harici pilden enerji alan etiket türüdür. Pasif etikete göre daha hızlı cevap verme yetenekleri vardır. Daha uzak mesafelerden okuma yapabilirler. En yaygın kullanımı bulunan etiketler şunlardır; 13.56 MHz, ultra yüksek frekans (UHF) 860–960 MHz .

Aktif RFID Etiket

Aktif Etiketler, okuyucu ile iletişim kurmak ve silikon yonganın çalışması için gereksinim duyduğu gücü pil ile sağlayan RFID etiketidir. Aktif Etiketler çok uzun mesafelerde çalışabilirler( ~100 metre). Genel olarak yüksek değerli ürünlerde veya uzak mesafeden izlenmesi ve tanımlanması gereken ortamlarda kullanılırlar. En yaygın kullanımı bulunan etiketler şunlardır; ultra yüksek frekans (UHF) 860–960 MHz, 2.45 GHz ve süper yüksek frekans (SHF) 5.8 GHz.Varık Algılama Modelleri

Genel Bakış

WIPELOT sadece bir konum belirleme sistemi sunmaz. Bunun yanında hareketli olan tüm varlıklardan kablosuz algılayıcılar sayesinde gerçek zamanlı olarak veri toplayarak bu verileri sisteme iletebilir, değerlendirebilir, sonuçları yetkililere bildirebilir.

Yüksek doğruluklu gerçek zamanlı konum bildirimi: Bulunduğu bölge öğrenilmek istenilen kişi veya ekipmanların, konum bilgilerini ayrıntılı ve anlık olarak toplamak, istenilen biçimde raporlamak üzere bir araya getirilmiş sistemin bütünüdür. Sistemde Kablosuz Algılayıcı Teknolojisi veya gerektiğinde GPS kullanılarak, hızlı ve en az donanım ile kurulum tamamlanır.

Bölge bazlı durum bildirimi: Bölge içerisinde hangi varlıkların bulunduğu veya eksik varlık bildirimi için geliştirilmiştir. Otomatik depo sayımı, ekipmanların bulunduğu bölgenin tespit edilmesi veya bölgede bulunan kişi raporlaması için kullanılabilmektedir.

Geçiş noktası algılama: Tanımlanmış bir alan veya geçiş kapılarında algılama sistemidir. Varlıkların bölgede olup olmadığı bilgisi, giriş çıkış olması durumunda bilgilendirme veya başka bir sistemi tetikleme yeteneğine sahiptir. RFID - Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemi bu tür Algılama yönteminde etkin olarak kullanılır.

Uzaktan algılama ve kontrol: Varlığın konum bilgisini yanında, Mevcut makinelerin dışarıyla haberleştiği arabirimlerinden çalışma durumları ve arıza kayıtları alınabilir, yerleştirilen algılayıcılar sayesinde sıcaklık, nem, basınç, titreşim, gaz, hareket, sismik değer, görüntü, aydınlık, mekanik gerginlik, gürültü, hız, yön gibi büyüklükler ölçülerek kablosuz olarak toplanabilir. Bu veriler değerlendirilerek ekipman veya araç bakım durumu, yakıt seviyesi ve diğer kritik bilgiler bakım sorumlularına gerçek zamanlı olarak bildirilebilir, çalışmakta olan sistemler gerçek zamanlı olarak yönetilebilir. Böylece planlanmış durum kontrolleri otomasyona dahil edilmiş olur.Wireless Sensor Technology (Kablosuz Algılayıcı Teknolojisi)

WIPELOT ® haberleşme doğruluğun, hızının, kapsama alanının artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması amacıyla IEEE 802.15.4 temelli “Wireless Sensor Network (Kablosuz Algılayıcı Ağları, WSN)” teknolojisini ve bu teknolojinin belirlediği 2.4 Ghz radyo frekansının tüm avantajlarını kullanmaktadır. Geliştirilen ve uygulaması sunulan Sistem, dışarıdan herhangi bir yönlendirme ya da müdahale gerektirmeden çalışan, taşınabilir, esnek ve kullanımı oldukça kolay bir yapıda tasarlanmış olur. Böylece kullanıcı, sadece asıl isteği olan ve belirli anlardaki - durumlardaki izleme sonuçları ile ilgilenebilmektedir.

Sistem Nasıl Çalışır?

Gerekli olan gücü pil veya doğal enerji kaynaklarından dönüşüm yaparak sağlayan, hesaplama ve algılama yeteneklerine sahip olan küçük cihazlar, iletilmek istenilen veri oluştuğunda, birbirleri ile kablosuz olarak haberleşerek, oluşan veriyi gitmesi gereken birime aktarırlar.

Kablosuz algılayıcı ağlarının başlıca üstünlükleri şöyledir:

Kablosuz algılayıcı ağlarının başlıca özellikleri; yerel olarak işlem yapabilme kabiliyetlerinin olması, kendi kendilerine organize olabilmeleri, çevreye rasgele yerleştirilebilmeleri, birlikte çalışabilmeleri, fiziki boyutlarının küçüklüğü, kullanım kolaylığı ve esnekliği. Uzaktan izleme, kontrol ağları uygulamalarında ve geniş çaplı kablosuz ağların daha düşük maliyet ve güç tüketimi ile oluşturulmasında kullanılabilmektedir. Uzun yıllar boyunca üzerlerindeki pilleri ile çalışarak verilen haberleşme görevini yerine getirebilmektedirler. Algılayıcı ağları sürekli veri toplamakta, olay belirlemede ve tanımlamada, konum belirleme de ve yerel kontrolde oldukça başarılıdır.

Kablolu klasik algılayıcı ağların yetersiz kalabileceği ya da uygulama imkânının olmadığı durumlarda, kablo kullanım zorunluluğunu ortadan kaldıran sistemleri çözümleri, gerekli hatta bazı durumlarda kaçınılmaz olmaktadır. Aralarındaki iletişimi düşük enerji harcayarak gerçekleştirirler. Sistemin kablosuz olması ve tam bir ağ yapısını içermesi önemli bir avantajdır. Ağ özelliği sisteme, tek yönlü bir iletişimden farklı olarak, etkileşime dayalı bilgi akışına yönelik işlevler katmaktadır.