Sanayide Kablosuz Çözümler

Sanayide Kablosuz Çözümler

Sanayi bölgeleri, genellikle karmaşık ve zaman odaklı pazarlardır. Ekipmanlar, malzemeler, işçiler ve araçlar sürekli hareket halindedir. Üretim süreci boyunca bu varlıkların üretim hacmini arttırmak ve maliyetlerini kısmak, işlemleri geliştirmek ve optimize etmek için çok önemlidir. Wipelot iş çözümleri, konumu, durumu ve durum verilerini çeşitli kaynaklardan birleştirerek kurum içerisinde herhangi bir ortamda görünürlüğü tek bir platformda sağlayabilirler. Wipelot ,Wi-Fi yeteneklerinden ileri derecede yararlanarak operasyonları en iyi şekilde ilerletir.

Wipelot RTLS ile İşçi-Ekipman Yönetimi

Sanayi alanında birçok demirbaş ve ekipman vardır. Bu cihazların takip ve kontrolünü sağlayan Wipelot RTLS ile üreticiler, ekipman yönetiminin bütününü otomatikleştirerek sadece tek bir düğmeye basarak, gerçek zamanlı envanter sayımı yapılabilir. Bunun yanında cihazların o anda uygun olup olmadığı ve bu cihazlardan en verimli şekilde nasıl faydalanılacağının analizini kolay bir şekilde yapılabilir. Ayrıca sanayi bölgelerinde işçiler kullanılan demirbaş ve malzemeleri aramakla vakitlerinin büyük bir bölümünü harcarlar. Wipelot RTLS sayesinde istenilen eşyanın nerede olduğu, kullanıma uygun olup olmadığı kolayca tespit edilir. Ayrıca kaybolan veya çalınan ekipmanların nerede olduğunu kolayca tespit edilebilir. Wipelot RTLS, işçilerin, demirbaşların ve ekipmanların istenilen anda nerede olduklarını, ne kadar süre hangi yerde bulundukların tek bir platformda kolayca görmenize imkân sağlar. Anlık ve geçmişe yönelik raporlar sunar.

Wipelot OTX ile ortam ile ilgili kablosuz ölçümler

Wipelot OTX, üretim ortamındaki gaz, ışık, nem, sıcaklık gibi değerlerin ölçümlerini kablosuz olarak toplar. Belirtilen değerlerin alt veya üst sınırında uyarı verir.

Wipelot ISG ile İşçi takibi ve güvenliği

Wipelot ISG, çalışma alanı içerisinde güvenlikle ilgili durumlarda gerçek zamanlı uyarılar vererek, çalışanların güvenliği açısından geniş çaplı izleme ve denetlemeyi mümkün kılar. İşçilerin acil durumlarda veya herhangi bir problem oluştuğunda tek bir tuşa basmaları yeterlidir. Bunun yanı sıra işçinin, baygınlık gibi hareketsiz kalması durumunda bile sistem otomatik olarak hareketsizliği algılayarak işçinin yardım talebini sorumlu kişilere iletir.

Wipelot kablosuz iş çözümlerinin üreticilere doğrudan sağladığı faydalar;

 Verimliliği ve üretimi artırır.

 Ekipman hırsızlığı ve kaybını büyük derecede azaltır.

 Çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini büyük ölçüde artırır.

 Kaliteyi artırır ,ekipmanların en iyi şekilde kullanılması sayesinde çöpe giden materyal sayısını düşürür.

 Üretim sürecini otomatikleştirir.

 Materyallerin kullanım ve bakımını kolaylaştırır.

 Üreticileri yeni girişimlere yönlendirir.

Türkiye'de Sanayide İş Kazaları

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) istatistiklerine göre, her yıl Türkiye'de 72 bin iş kazası, 600 meslek hastalığı tespit edildiğini belirterek,bunların 878'inin ölümle sonuçlandığını, 2 bin 87 kişinin sürekli iş göremez hale geldiğini bildirdi. İş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla 1 milyon 831 bin 252. işgücünün kaybedildiğini bildirilerek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının ülke ekonomisine ciddi kayıplar verdiğini dile getirildi. İş sağlığı ve güvenliği alanında kalıcı ve etkin önlemler alınmasının zorunlu olduğunu belirtiliyor.