Pandemi tüm dünyayı ve iş yapış şekillerini uzun vadede etkileyecek ve yeni dönemde dijitalleşmenin etkilerini çok daha yoğun olarak hissedeceğiz. Teknolojiye ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların hız kazandığı günümüzde dünyaya paralel olarak Türkiye’nin de bu teknolojik gelişmelerin ışığında yol alacağına inanıyoruz. Artık üretici firmalar iş yapış süreçlerinde ürünlerini, araçlarını ya da çalışanlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenin avantajlarını daha hızlı fark ediyor. Bu doğrultuda endüstriyel IoT’nin pek çok farklı sektörde çok daha etkin olarak kullanılacağını ve bu alandaki farkındalığın geçmişe nazaran çok daha hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz.

Ana gündem maddemizin pandemi olduğu bu dönemde, sosyal mesafe kurallarına uygun izole çalışma ortamları oluşturmak, işletmelerin öncelikli gündemi haline geldi. Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü ve güçlü referanslara sahip bir teknoloji olarak biz de kurumlarda çalışan sağlığını korumak adına alınan önlemlere katkıda bulunmak amacıyla Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi geliştirdik. Çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, kişilerin birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşmalarını önlemek için onları sesli ve titreşimli olarak uyararak farkındalık sağlıyor.

Şirket olarak birçok ülkeye iş ortaklarımızla birlikte ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat hedefimizi ise bu yıl daha da büyüterek Avrupa ve Amerika pazarlarında yurt dışı satış faaliyetlerimize hız verdik ve hedef pazarlarımız arasına Ortadoğu ülkelerini de aldık. İhracat oranımızı her yıl ikiye katlama hedefiyle 2 yıl içinde ihracat cirosunun iç pazar cirosunu geçmesini planlıyoruz. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edip, gelişmeye ve büyümeye odaklanacağız. Bu noktada hem var olan ürünleri teknik anlamda geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor ve yurt dışı pazarlarda gerekli olabilecek özel sertifikasyon süreçlerini tamamlıyor hem de şirket yapılanmamızı güçlendirerek altyapımızı sağlamlaştırıyoruz. Halihazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojilerimiz ile çözüm sunuyoruz ve RTLS (konum belirleme), ISG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve Safe Zone (İş Makinası-Yaya-İş Makinası Çarpışma Önleme) alanlarında dünya markası olmayı hedefliyoruz.