Denizcilik Sektöründe Kablosuz Çözümler

Denizcilik Sektöründe Kablosuz Çözümler

Wipelot RTLS ve ISG Gemi Bakım ve İmalat alanında verimlilik ve iş güvenliği alanında yeni açılımlar sağlamaktadır.

Taşeron firma ile çalışan işletmelerin bölge, zaman, maliyet hesaplamasında kullanılacak veriler, Wipelot RTLS ile kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Ayrıca gün, ay ve yıl sonu adam saat hesaplamaları Gemi bölge ve personel bazında çok pratik bir şekilde hesaplanmakta, gerçek bakım süreci ile finansal süreçler tamamıyla entegre edilmektedir.Wipelot sadece personel konum izleme, verimlilik artışı ile değil, İş sağlığı ve güvenliği alanında da kablosuz çözümler sunmaktadır. Wipelot ISG, personelin baygınlık gibi hareketsiz kalması durumunda ya da acil durum talep ettiğinde anında ilgili birimlere iletmektedir. Harita üzerinde, hangi bölgede acil durumun gerçekleştiğini yetkililere bildirilmektedir.

Ayrıca ortam ile ilgili gaz, sıcaklık ve diğer fiziksel parametreler Wipelot OTX ile ölçümlenebilmektedir, veriler ilgili birimlere anlık olarak kablosuz iletilmektedir. Belirtilen değerlerin alt veya üst sınırında uyarı vermektedir

Wipelot tek bir teknolojik altyapıda sektörde hem verimlilik, hem de iş güvenliği artışı sağlamaktadır.

Türkiye’de Tersaneler ve Kazalar

Türkiye gemi sanayinde son yıllarda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Tersane sayısında, verilen gemi siparişleri sayısında ve buna bağlı istihdamda artışlar olmuştur. 2002 yılında dünyada 23. sırada olan Türkiye gemi inşa sektöründe, 2008 yılı ekim ayı yılı itibarı ile sipariş sayısı bakımından sonra dünya 5.’liğe yükselmiştir. Ülkemizde 2002 yılında 37 olan tersane sayısı, 2008 yılı ekim ayı verilerine göre faal 92 adet tesis mevcut olup bunların 55 adeti tersane, 37 adeti tekne imal tesisidir. Yat imalatında A.B.D. ve Kanada’dan sonra 2256 m boy ile dünya 3.’lüğüne yükselmiştir. Yatırımı devam eden tesis sayısı 65 adet olup, bunların 58 adedi tersane, 7 adeti tekne imal tesisidir. Tuzla bölgesinde 51 adet gemi inşa tesisi mevcuttur. Bunların 51 adeti tersane, 27 adeti tekne imal yeridir. Doğrudan tersane çalışan sayısı 2002’de 13 bin kişi iken, bu rakam 2008 Ekim ayı itibari ile 35 bin 42 kişiye ulaştı. Yan sanayi ile birlikte gemi inşa sektöründe çalışan 2002'de 30 bin iken bu rakam 2008'de 100 bini aşmaktadır. Gemi İnşa ve Tersane işi ağır ve tehlikeli işler sınıfındadır. Muhtemel tehlikelerin araştırılması ve standartların izlenmesi ve tavsiye edilen kuralların uyulması ile yaralanma, sakatlanma ve bakanlığın vereceği cezalarda azalma olabilir. Tersanelerde kaza ve hastalanma oranı inşaat ve fabrikalardaki kaza ve hastalanmanın iki katıdır. Tersane işi en tehlikeli işlerdendir. Bu sektör daha çok gözlem altında olmalıdır. Çünkü bakanlık ölüm, kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılması için tersane stratejik planın hedeflemelidir. Gemi inşa sanayisinde Türkiye’de:

 2000 yılında 5 bin çalışandan 4’ü,

 2001 yılında 5 bin 750 çalışandan 1’i,

 2002 yılında 13 bin 545 çalışandan 5’i,

 2003 yılında 14 bin 150 çalışandan 3’ü,

 2004 yılında 14 bin 700 çalışandan 6’sı,

 2005 yılında 25 bin çalışandan 7’si,

 2006 yılında 28 bin 580 çalışandan 10’u

 2007 yılında 33 bin 480 çalışandan 12’si

 2008 yılında 26 bin 910 çalışandan 28’i

 2009 yılında 19 bin 180 çalışandan 15’i

 2010 yılında 21 bin 450 çalışandan 11

 2011 yılında 20 bin 560 çalışandan 3

 2012 yılında 21 bin 780 çalışandan 8’i

 2013 yılında 23 bin çalışandan 18’i

hayatını kaybetmiştir.