Data Security Policy

WIPELOT TEKNOLOJİ , ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  • a) Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • b) Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • c) Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • d) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • e) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • f) Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
  • g) İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • h) Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • i) Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.